1 szazalek
2018. March 23.

Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a Sólyi Virtuális Református Egyházközség honlapján

istentisztelet
  read
 

Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. (Mt10 16)

Kezdőlap
Hírek
Programajánló
- - - - - - -
Írott prédikációk
Hallgatható prédikációk
- - - - - - -
Hitvallásunk
Gyülekezetünkről
Templomról és Sólyról
Biblia magyarázatok
Bibliai térképek
Eredményeink
- - - - - - -
Magyar Értékeink
Verstár
Értékmérő
Segitség
Irott predikációk --

 

 

 

 

Gyülekezetünkről PDF Nyomtatás E-mail
2005. October 06.

GyülekezetünkrőlA Sólyi Virtuális Református Egyházközség 2005. március 14.-én kezdett el szerveződni, mint egy olyan keresztyén gyülekezet, mely a reformátori elveket szem előtt tartva kíván megfelelni a XXI. Század elvárásainak. Őseink példáját követve - akik a könyvnyomtatást, koruk legfejlettebb kommunikációs lehetőségét felhasználva, minden családhoz annak anyanyelvén igyekeztek eljuttatni az igét -
ki akarjuk használni az internet adta lehetőségeket, hogy minél nagyobb réteget tudjunk megszólítani eljuttatva hozzájuk az evangéliumot.

Missziónk:


A közgyűlés az alábbi határozatban állapítja meg a gyülekezet misszióját:

Közösségünk életre hívója és gyülekezetünk megalakulásának oka elsosorban Krisztus missziói parancsolata /Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön:

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván oket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. (Mt. 28, 18-20)

melynek alapján az Evangéliumot szeretnénk eljuttatni hazánk minden részére. Másrészt, hogy kereteket teremtsünk a világban magyar szívvel és magyar lélekkel gondolkodó keresztyén embereknek, hogy Dsida Jenő Psalmus Hungaricusa alapján:

"Székelyek, ott a bércek szikla-mellén,
üljetek mellém!
Magyarok ott a Tisza partján,
magyarok ott a Duna partján,
magyarok ott a tót hegyek közt
s a bácskai szőlőhegyek közt,
üljetek mellém.
Magyarok Afrikában, Ázsiában,
Párisban, vagy Amerikában,
üljetek mellém!
Ti eztán születő
k s ti porlócsontú ősök,
ti rég halott regő
sök, ti vértanúk, ti hősök,
üljetek mellém!"

egymásra találjanak.
Hisszük, hogy Krisztus követése a Kárpát-medencében olyan őrállás, mely egyszersmind magyarként való megmaradásunk záloga is. Az Úr egyszerre hívott el bennünket keresztyén és magyar embernek, s e kettő elegyítetlenül, de elválaszthatatlanul irányítja életünket. Nem tudunk, és nem is akarunk más urat szolgálni, mint a teremto, megtartó és üdvözítő egy igaz Istent, akinek - hisszük - jó oka van arra, hogy bennünket magyar keresztyénekké hívott. Ily módon életünk és hitvallásunk nem más, mint küldetés a keresztyén magyar életre."
/részlet az alakuló ülés jegyzokönyvébol/

Az 58 alakuló tag nem civil szervezetet hozott létre, hanem a Magyarországi Református Egyház Gyülekezeteként, mint Hajmáskér - Sóly - Királyszentistván - Vilonya Gyülekezeti társulás egyenrangú tagja kíván muködni.
Hisszük, hogy példánk hitvallás, személyes bizonyságtétel - mely egyre több embert indít arra, hogy elgondolkozzon Isten létének tényén, és elértéktelenedo világunkban egy új keresztyén értékekben gazdag életet építsen önmaga, és egész Nemzetünk javára.

A presbitérium