1 szazalek
2018. March 23.

Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a Sólyi Virtuális Református Egyházközség honlapján

istentisztelet
  readKezdőlap arrow Gyülekezetünkről arrow Lelkészünk
 

Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. (Mt10 16)

Kezdőlap
Hírek
Programajánló
- - - - - - -
Írott prédikációk
Hallgatható prédikációk
- - - - - - -
Hitvallásunk
Gyülekezetünkről
Templomról és Sólyról
Biblia magyarázatok
Bibliai térképek
Eredményeink
- - - - - - -
Magyar Értékeink
Verstár
Értékmérő
Segitség
Irott predikációk --

 

 

 

 

Lelkészünk PDF Nyomtatás E-mail
2005. October 04.
Önéletrajz

1971 október 22.-én születtem, római katolikus anya (Baráth Mária) és evangélikus apa (Bikádi Géza) gyermekeként.
A Veszprémi Lovassy László Gimnáziumban érettségiztem 1990-ben. Érettségi után azonnal felvettek a budapesti KGRE Hittudományi karára ahol teológiai diplomámat szereztem.

1995 októbere óta szolgálok Hajmáskér – Sóly, 1996 februárja óta Vilonya és Királyszentistván gyülekezeteiben. Szolgálatom alatt sokszor neveztek különcnek, és bírálták azt a stílust melynek köszönhetően a médiában manager stílusú lelkésznek illetve táncos lábú tiszteletesnek neveznek, de tapasztalataim azt mutatják, hogy ezek az emberi jellemvonások és tevékenységek a fiatalok körében csak még elfogadhatóbbá, hitelesebbé tették szolgálatomat.

1996-ban Létrehoztuk az 1000 éves Sólyi Templomért Alapítványt, mely az ország legöregebb falusi kistemplomát hivatott megmenteni, „managelni" és amely ezen a tevékenységén kívül az elmúlt években több, kb.3 millió forintot mozgósított a környék fiataljainak táboroztatására és programok szervezésére. Munkám elismeréseképpen 1998-ban a Veszprémi Református Egyházmegye tanácsosa és építésügyi szakelőadója lettem.
2000-ben egy ideig Dr. Tenke Sándor rektor vezetése alatt a KGRE Pályázati és Marketing Osztályát kezdtem megszervezni, mely a rektor távozása miatt megszakadt.

2001.-ben javaslatomra és általam csatlakozott részlegesen egyházmegyénk a Miniszterelnöki Hivatal Központosított Közbeszerzési Eljárásához, melynek köszönhetően egyházmegyénk lelkészei és presbiterei a lehető legkedvezobb percdíjakkal tarthatnak fent mobiltelefonokat.

Az 1998 és a 2002–es parlamenti választásokon egyházi vezetőim tudtával és jóváhagyásával részt vettem a parlamenti választásokon, mely számomra egyfajta reklámot jelentett a céloknak és a gyülekezeteknek melyeket képviselek. Tekintettel arra, hogy esküm mindenek elõtt és felett a Krisztus ügyéhez köt, a Zsinat határozatának engedelmeskedve azonnal felfüggesztettem párttagságomat 2002 év tavaszán. Ezzel együtt, hiszem, hogy azzal, hogy Isten egyszerre teremtett Magyarnak és hívott el Keresztyénnek egyben kijelölte számomra – sőt minden keresztyén magyar számára – legfontosabb kötelességünket: Megmaradni, sőt gyarapodni (számban és erőben)!

Évek óta hiányolom, hogy mi, lelkészek és gyülekezetek alig rendelkezünk információval gyülekezeteinket nem látogató testvéreinkről.
A 2004 óta a Veszprém megyei Séd TV-ben folyó Válasz (igei magazin) – beszélgetés sorozat – visszajelzései alapján; valószínűnek tartom hogy, ezen testvéreink sem rendelkeznek elegendő tudással rólunk és harcainkról.

 
Ezért hoztuk létre ezt az oldalt, hogy végre meg tudjuk szólítani egymást.

 
Hajmáskér, 2005. június 12.


 
Atyafiságos köszönéssel:

 
Bikádi László e.m. tanácsos